pondělí 1. dubna 2013

Sleva na invaliditu a starobní důchod

Sleva na invaliditu - souběh invalidního a starobního důchodu
Znění pro roky: 2014, 2013

Poplatník je léta invalidní a uplatňuje si daňovou slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč (invalidita I. a II stupně) nebo 5 040 Kč (invalidita III. stupně). Co se děje se slevou, když mu vznikne nárok na starobní důchod?

Nárok na vyplácený invalidní důchod zaniká dnem dosažení věku 65 let.  Tímto dnem zároveň vzniká nárok na starobní důchod. A to  ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod (neprovádí se výpočet starobního důchodu).
Ale poživatel takového starobního důchodu  může požádat i o výpočet starobního důchodu podle standardních pravidel. Pak mu bude náležet starobní důchod, který bude vyšší.

Sleva náleží  poplatníkovi, který invalidní důchod skutečně pobírá. S jedinou výjimkou.
Sleva náleží i poplatníkovi, který invalidní důchod pro invaliditu  nepobírá, ale  pouze z důvodu, že  splňuje podmínky pro nárok na starobní důchod (má tzv. souběh nároků na invalidní  a starobní důchod).

Sleva při souběhu důchodů se přizná  jen na základě předepsaného dokladu - potvrzení finančního úřadu o souběhu důchodů. Zaměstnavatel může tuto slevu přiznat výhradně na základě předložení zmíněného potvrzení.