Přehledy

Přehled -4

Rok    2020 - přehled plateb
měs/v Kč
ročně/v Kč
Minimální mzda
14 600
Zdravotní pojištění
minimální zálohy OSVČ
2 352
osoby bez zdanitelných příjmů
1 971
Nemocenské poj. OSVČ
201
Sociální pojištění OSVČ
minimální zálohy hlavní činnost
2 544
minimální zálohy vedlejší činnost
1 018
povinná účast OSVČ nad základ daně
83 603
dobrovolná účast
2 439
Osvobození důchodů od daně do limitu
525 600
Maximální vyměřovací základ na sociál. Poj.
1 672 080


Přehled-3
Slevy na dani 2018-2020


 
Slevy na dani 2020 2019 2018
Na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Na poplatníka – starobního důchodce 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Na dítě 1. dítě 15 204 Kč, 2. dítě 19 404 Kč,        3. a další 24 204 Kč 1. dítě 15 204 Kč, 2. dítě 19 404 Kč,        3. a další 24 204 Kč 1. dítě 15 204 Kč, 2. dítě 19 404 Kč,        3. a další 24 204 Kč
Na dítě – držitele průkazu ZTP/P 1. dítě 30 408 Kč, 2. dítě 38 808 Kč,       3. a další 48 408 Kč 1. dítě 30 408 Kč, 2. dítě 38 808 Kč,       3. a další 48 408 Kč 1. dítě 30 408 Kč, 2. dítě 38 808 Kč,       3. a další 48 408 Kč
Na vyživovanou manželku/manžela 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč 49 680 Kč 49 680 Kč
Invalidita I. a II. stupně 2 520 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč
Invalidita III. stupně 5 040 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) 16 140 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč
Student 4020 Kč 4020 Kč 4020 Kč
Za školku 14 600 Kč do výše          13350 Kč/dítě do výše 12200 Kč/dítě
Hranice pro daňový bonus 87 600 Kč/rok           7 300 Kč/měs 80 100 Kč/rok           6 675 Kč/ měs 73 200 Kč/rok            6 100 Kč/ měs
Za zaevidování EET (jednorázová) až 5000 Kč až 5000 Kč až 5000 Kč
 
         Přehled-2
Přehled vývoje sazby náhrad za používání motorového vozidlaobdobí
osobní silniční motorová vozidla
od 1.1. 2020
4,20 Kč/km
od 1.1. 2019
4,10  Kč/km

od 1.1. 2018
4,00 Kč/km
od 01/2017
3.90 Kč/kmPřehled-1
Přehled vývoje výdajových paušálů pro OSVČ


Výdajové paušály 2020 - lze uplatnit nově již za rok 2019

OSVČ
Pro rok 2020
Maximální částka výdajů
Osoby podnikající v zemědělství
80%
1 600 000 Kč
Osoby s příjmy z řemeslných živností
80%
1 600 000 Kč
Ostatní živnostníci
60%
1 200 000 Kč
Ostatní OSVČ (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři…)
40%
800 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu
30%
600 000 Kč