pátek 19. ledna 2024

 

Jak a kdy podat daňové přiznání k dani z nemovitosti a k dani z příjmů fyzických osob v roce 2024 za rok 2023

Daň z nemovitostí
Pokud máte ze zákona zřízenou datovku, musíte podávat daňová přiznání elektronicky. Povinnost ale platí jen na přiznání, která souvisí s podnikatelskou činností. Pokud podáváte přiznání za nemovitost, která se podnikání netýká, můžete to udělat i na papíře. Platí-li povinnost elektronického podání a vy ji nedodržíte, dostanete pokutu 1000 Kč.
Lhůta pro podání: do 31.1.2024
Lhůta pro zaplacení: do 31.5.2024

Daň z příjmů
Daňové přiznání lze podat osobně na finančním úřadui, poštou nebo můžete využít nabídky na webových stránkách Finanční správy a podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky formou datové zprávy.
Finanční správa upozorňuje, že  má-li daňový subjekt  zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen formulářové podání (mj. také daňové přiznání) učinit pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Lhůty:

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává  nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2023 je do 2. 4. 2024.

  • Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky – 4 měsíce (2. 5. 2024),
  •  Lhůta 6 měsíců (1. 7. 2024) pro daňového poradce a advokáta (dále jen poradce) – plná moc nemusí být uložena v 3 měsíční lhůtě u správce daně.

Žádné komentáře:

Okomentovat