pátek 22. února 2013

Povinnost podat daňové přiznání

Nejčastější situace, kdy mám jako fyzická osoba povinnost podat daňové přiznání ...

Znění pro rok: 2013

A) Mám závislou činnost (zaměstnání) a...
*      Nepodepsal jsem u některého ze zaměstnavatelů, které jsem měl postupně za sebou,  „Prohlášení k dani“(tzv. růžový formulář) a přitom mi byla srážena záloha na daň. Tzn., že jsem měl příjmy vyšší než 5000 Kč měsíčně. Pokud jsem měl nižší než 5000 Kč, byla mi sražena tzv. konečná srážková daň a nemusím dělat nic, protože daňová povinnost je vypořádána. Zde je namístě zvážit, zda je  pro mě výhodné nemít podepsané „Prohlášení k dani. Ve většině běžných případů to výhodné není. Podepsáním Prohlášení  (i dodatečně, do 15.února) se ze srážkové daně stane zálohová a díky slevě na dani sraženou zálohu dostanu zpět v rámci ročního zúčtování u zaměstnavatele)
*      Měl jsem souběžně (zároveň) někdy v průběhu roku  dva a více zaměstnavatelů. Formulář „Prohlášení k dani jsem mohl podepsat pouze u jednoho z nich, daňovou povinnost nemám vypořádanou.
*      Měl jsem kromě příjmů ze zaměstnání ještě jiné příjmy vyšší než 6000 Kč za rok.      A to: příjmy z podnikání (§7 ZDP- ze živnosti, zemědělské výroby, autorské honoráře atd), nebo z kapitálového majetku (§8 ZDP- dividendy, podíly na zisku, úroky a jiné výnosy, pokud nepodléhají zvláštní srážkové dani), nebo z pronájmu (§9ZDP – bytu, domu,, zemědělské půdy, movitých věcí) nebo ostatní neosvobozené příjmy (§10 ZDP- důchod nad 288 000 Kč, příležitostná činnosti, prodej auta do 1 roku atd., vrácení slevy při předčasném ukončení životního pojištění nebo penzijního spoření atd.)
Podepsání „prohlášení k dani“ u zaměstnavatele zjednodušeně řečeno  znamená   čerpání slev na dani.
Podávám-li daňové přiznání a měl jsem zaměstnavatele, musím si od něj vyžádat „Potvrzení o zdanitelných příjmech. Zaměstnavatel má povinnost mi ho vydat do 10 dnů od podání žádosti.


B) Jsem OSVČ nebo pronajímám nemovitost a ...
*      Mám příjmy vyšší jak 15 000 Kč za rok
*      Vykazuji daňovou ztrátu

C) Jsem nevýdělečně činný starobní důchodce a ...
*      Mám důchod vyšší než 288 000 Kč za rok

D) Jsem výdělečně činný starobní důchodce a...
*      Součet mých příjmů ze zaměstnání a základů daně (rozdíl příjmů a výdajů) z podnikání a pronájmu je vyšší než 840 000 Kč ročně

E) Jsem občan bez výdělečné činnosti a získal jsem víc jak 15 000 Kč ročně  např.
*      prodejem nemovitosti do 5 let od nabytí
*      prodejem auta do 1 roku od nabytí nebo do 5 let od vyřazení z obchodního majetku v „podnikání“
*      převodem členských práv k družstevnímu bytu do 5 let od doby, kdy jsem je sám nabyl

F) Jsem občan bez výdělečné činnosti a získal jsem z příležitostné (jednorázové) činnosti nebo pronájmu movitých věcí víc jak 20 000 Kč za rok
Např.
*      prodal jsem ovoce ze své zahrady, zeleninu, seno....
*      vypomáhal jsem na stavbě, v kuchyni...
*      postavil jsem sousedovi plot, sekal zahradu...
*      pronajal jsem na 3 měsíce své nákladní vozidlo, brusku, obráběcí stroj, pilu...
*      prodal jsem vytěžené dřevo ze svého lesa

1 komentář:

  1. Upřímně s daňovým přiznáním mám problém už několik let. Naštěstí toto za mě řeší moje účetní. Právě už pár let podnikám jako OSVČ a nebýt účetní, tak bych měl ve financích hrozný nepořádek. Teď to ale vypadá tak, že se nevyhnu založení s.r.o., protože mám poslední dobou čím dál více zakázek a s tím i podstatně větší zisky.

    OdpovědětVymazat