středa 6. února 2013

Sleva na dani - dálkové a kombinované studium

Sleva na dani  pro rodiče  při kombinovaném či dálkové studiu dítěte
Znění platné pro rok: 2016, 2015, 2014, 2013
Soustavná příprava na budoucí povolání  se v tomto případě posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

V souladu s §12-§15 se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje:

a) Doba studia na středních a vysokých školách v ČR ,
    s výjimkou
1. studia za trvání služebního poměru,
2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,

b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením38a) prováděná podle předpisů o zaměstnanosti,10a)

c) studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice.

Sleva  na studující dítě náleží rodiči  při dálkovém, distančním nebo kombinovaném  studiu vysoké školy, nikoliv při studiu střední školy.

Vysoká škola není uvedena ve výjimkách, proto na jakkoliv pracující a dálkově studující dítě VŠ náleží rodiči sleva na dani v roční výši.

Žádné komentáře:

Okomentovat