pátek 1. února 2013

Zdaňování důchodů

Zdaňování důchodů, hranice pro osvobození

 Znění platné pro roky: 2016, 2015, 2014, 2013


Dani z příjmů podléhá pravidelně vyplácený důchod nebo penze z povinného systému důchodového pojištění, který v ročním součtu roce přesáhne částku 36 násobku minimální mzdy, což je do roku 2013  288 000 Kč (pro rok 2014: 306 000 Kč, pro rok 2016: 331 200 Kč).  Do částky se započítává i případný důchod pozůstalostní vyplácený souběžně s důchodem starobním či invalidním.


Od roku 2011 podle ZDP (zákon o daních z příjmů) podléhají zdanění také pravidelně vyplácené důchody a penze pokud má důchodce ještě další příjmy nad limit 840 000 Kč ročně.
Do limitu se započítávají všechny příjmy ze zaměstnání, vč. odstupného (§ 6 ZDP), základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7 ZDP) a základ daně z příjmů z pronájmu.
Přitom do příjmů ze zaměstnání se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní (ne záloha na daň). V úvahu se berou příjmy hrubé. Ne superhrubá mzda.
Základem daně u příjmů z podnikání a pronájmu  se rozumí kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji.
Pozor důležitá aktualita!!!
Poslední zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. obsahuje  přechodné ustanovení týkající se zdaňovacího období roku 2013. Podle tohoto přechodného ustanovení se pro období let 2013 až 2015 (pro 2015 nová změna, viz níže) nepoužije ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů, tzn. že nebude zdaňován důchod z důvodu překročení součtu příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 částkou vyšší než 840 000 Kč.

Pro rok 2015 a následující roky:Novelou daňových zákonů účinnou k 1. lednu 2015 se přechodné opatření pro rok 2015 ruší.  Tzn., že ten, kdo za rok 2015 (a následující roky)  vydělá víc jak 840 000 Kč bude zdaňovat celý důchod. Původně mělo opatření platit i pro rok 2015. A neplatí!
Roky  2013 a 2014 zůstávají beze změny, starobní důchodci nezdaňují své důchody, i když měli příjmy vyšší než  limit 840 000 korun.

Možné varianty z praxe:

  •      Pokud součet  příjmů ze „zaměstnání, podnikání a pronájmu“ přesáhne částku 840000 Kč za rok, zdaňuje   důchodce veškerý svůj  důchod. Neplatí pro roky 2013-2014!!! nebude zdaňováno!
  •       Pokud hranici nepřekročí, ale má roční důchod do roku 2013 vyšší než 288 000 Kč  (za rok 2014 vyšší než 306 000 Kč, za rok 2016 vyšší než 331 200 Kč), musí zdanit rozdíl mezi vyplaceným důchodem a těmito částkami dle příslušných let.
  •       Pokud hranici nepřekročí a má důchod menší než uvedené limity, nic nezdaňuje

Při překročení výše uvedených limitů je poživatel důchodu povinen podat daňové přiznání a do formuláře daňového přiznání Přílohy č. 2 – Ostatní příjmy podle § 10 uvést částku důchodu ke zdanění.
Kromě částky důchodu ke zdanění uvádíme do daňového přiznání  veškeré příjmy za kalendářní rok , využijeme odpočty i slevy na dani. Daň vypočteme a zaplatíme FÚ.

 Jednorázový doplatek důchodu za dobu od vzniku nároku v minulosti do data vyřízení žádosti je od daně osvobozen, tj. např. tzv. jednorázový doplatek při zpětném přiznání důchodu.


Žádné komentáře:

Okomentovat