pátek 22. února 2013

Příjmy z příležitostných činností nebo pronájmu movitých věcí

Jak zdaňovat příjmy z příležitostných činností a pronájmu movitých  věcí...
 Znění platné pro rok: 2013

Příležitostnou činností podle § 10 daňového zákona se např. rozumí příležitostná úprava pozemku souseda, pomoc při sklizni ovoce a zeleniny, prodej přebytečných výpěstků z vlastní zahrady. Jde o jednorázové, nahodilé, neopakující se činnosti.
Příjem z pronájmu může být nahodilým jen tehdy, jedná-li se o pronájem movitých věcí. Pojem „nahodilý, příležitostný“ není v zákoně nijak definován. Praxe je taková, že pokud např. pronajmu kolegovi automobil nebo počítač či sekačku na celý rok, zcela určitě před finančním úřadem neobhájím, že jde o příležitostný pronájem. Bude se jednat o příjmy z pronájmu dle § 9 daňového zákona. Pronajmu-li ale jmenované movité věci na měsíc, půjde o příležitostný pronájem podle § 10.
Na druhou stranu pronájem věcí nemovitých (byť příležitostný) je vždy považován za příjem z pronájmu dle § 9 a nikdy nemůže být zdaňován jako příležitostná činnost.
Příjmy z příležitostných činností a příležitostného pronájmu, pokud nepřesáhnou v roce  20 000 Kč jsou od daně osvobozeny.

Příklad:
Starobní důchodce v průběhu roku prováděl příležitostně zednické práce. Celkem získal odměnu 19 000 Kč. Jiné příjmy neměl. Jde o příjem osvobozený od daně, poplatník nepodává daňové přiznání.

V případě prodeje movitých věcí je nejdříve potřeba vyloučit případy, kdy půjde o příjmy od daně osvobozené.  Nejde-li o příjmy osvobozené  je potřeba přiznat daň z příjmu. Inkasovaný příjem je však možno snížit o výdaje a snížit si tak základ daně.  

V případě neosvobozených příjmů půjde nejčastěji o případy nedodržení časového testu – např. automobil je prodán do 1 roku od nabytí

Co lze uplatnit jako výdaj:
Při prodeji věci  lze jako výdaj uplatnit cenu, za kterou byla prodávaná věc  prokazatelně nabyta.
Jedná-li se o věc zděděnou nebo darovanou, výdajem je cena stanovená pro účely výpočtu daně dědické nebo darovací, tj. cena uvedená ve znaleckém posudku.
Jedná-li se o  automobil, který byl předmětem finančního leasingu s následnou koupí, je výdajem celkově zaplacené nájemné, včetně marže (přirážky nad kupní cenu).

 

Příklad

Fyzická osoba prodala automobil, který vlastnila 7 měsíců, za 200 000 Kč. Koupila ho za 250 000 Kč.
Prodejce musí podat daňové přiznání. Jako příjem uvede 200 000 Kč a jako výdaj 250 000 Kč. V § 10 nelze vykázat daňovou ztrátu, tudíž základ daně a daň je nula. Přiznání ale musí být podáno.


1 komentář:

  1. Best eCOGRA Sportsbook Review & Welcome Bonus 2021 - CA
    Looking for an deccasino eCOGRA Sportsbook Bonus? At 토토 this eCOGRA https://jancasino.com/review/merit-casino/ Sportsbook review, we're talking about 1xbet login a variety of ECCOGRA sportsbook promotions.

    OdpovědětVymazat